– meranie parametrov hydraulického systému  (tlaky, teplota, prietoky) a analýza nameraných hodnôt v grafickej forme
– meranie znečistenia oleja, analýza triedy čistoty, meranie obsahu vody, zistenie stavu oleja z hľadiska prevádzky,
  rozbor oleja
– určenie problémových prvkov a návrh na riešenie
– doporučenie plánovitej údržby