– filtrácia mechanických nečistôt z hydraulických olejov filtračným zariadením
– dodávka a výroba filtračných zariadení na filtráciu hydraulického oleja podľa požiadaviek zákazníka
– odlúčenie vody s filtračnými vložkami na absorbciu vody v hydraulickom systéme
– dodávka filtračných zariadení na odlúčenie vody z hydraulického oleja