Odlučovanie vody: Odstránenie kondenzovanej vody a kvapiek oleja zo vzduchu. Je vhodné pre ochranu koalescentných filtrov pred kvapalným znečistením. Odlučovače vody zaručujú vysokú účinnosť odlúčenia pri širokom rozsahu prietoku vzduchu.

Koalescentná filtrácia: Odstraňuje nežiaduce znečistenie vo forme kvapôčok vody. Filtrované médium preteká cez filtračné médium (sklenené vlákno) z vnútornej strany smerom von, čo spôsobuje kolízie kvapôčok vody s filtračným médiom a následné spájanie a oddelenie kvapalného znečistenia, ktoré steká po stenách telesa filtra na spodok filtra. Tu sa odlúčená voda zhromažďuje a následne odpúšťa cez odlučovací ventil na spodku filtra. Ďalej do systému pokračuje voda v plynnom skupenstve, ktorá má tendenciu pri poklese teploty sa kondenzovať. Ako prevencia proti kondenzácii sa preto zvykne  médium ohrievať.

Filtrácia mechanických nečistôt: Ide o možnosť použitia hĺbkovej alebo povrchovej filtrácie, často krát použitá ako zapojenie do série (za sebou), kde sa začína s hrubou filtráciou a následne sa prechádza k jemnejšej filtrácii. Výber filtračného média a telesa závisí od veľkosti mechanických nečistôt, prietoku a tlaku média, tiež treba vziať do úvahy i kompatibilitu telesa s filtrovaným médiom.

Odstránenie výparov a pachov: Nežiaduce výpary vo  filtrovanom médiu sa odstraňujú uhlíkovými filtračnými patrónami. Pre odstránenie výparov vody, uhľovodíkov, zlúčenín síry a amoniaku sa používajú špeciálne navrhnuté filtračné patróny. Samotný  absorbčný proces môže byť založený na fyzickom princípe (odlučovanie plynnej vody) alebo na chemickom princípe (odlučovanie výparov zlúčenín síry a amoniaku).

Zobrazuje sa všetkych 6 výsledkov