Hydraulické agregáty

 • hydraulické jednotky, hydraulické miniagregáty, hydraulické agregáty, ručné hydraulické agregáty

Hydrogenerátory

 • zubové hydrogenerátory, viacnásobné zubové hydrogenerátory, špirálové hydrogenerátory, piestové hydrogenerátory, lamelové hydrogenerátory, vretenové hydrogenerátory

Hydromotory

 • orbitové hydromotory, zubové hydromotory, piestové hydromotory, priamočiare hydromotory

Rozvádzače, sedlové ventily

 • priemyselné rozvádzače, mobilné rozvádzače, sedlové ventily

Modulové ventily

 • poisťovacie ventily, redukčné ventily, tlakové kompenzátory, škrtiace ventily, ventily regulácie prietoku, jednosmerné ventily, brzdné ventily

Základové dosky

 • základové dosky, základové dosky s poisťovacím ventilom, viacnásobné základové dosky, redukčné dosky, uzatváracie dosky

Tlakové ventily

 • poisťovacie ventily, predpínacie ventily, redukčné ventily, odpojovacie ventily, dvojstupňové ventily, brzdné ventily

Ventily regulácie prietoku, deliče prietoku

 • škrtiace ventily, ventily regulácie prietoku, ventilové deliče prietoku, zubové deliče prietoku

Uzatváracie ventily

 • jednosmerné ventily, jednosmerné riadené ventily, striedavé ventily, bezpečnostné ventily

Špeciálne ventily a ventilové bloky

 •  spúšťacie moduly, riadiace bloky, automatické rozvádzače, lisovacie bloky

Proporcionálna technika, servotechnika

 • priemyselná proporcionálna technika, mobilná proporcionálna technika

Elektronika, spínače, snímače

 • tlakové spínače, tlakové snímače, termostaty, hladinové spínače, prietokové spínače, konektory, cievky

Filtre a filtračná technika

 • sacie filtre, strednotlakové filtre, vysokotlakové filtre, filtračné jednotky

Chladiče

 • vzduchové chladiče, doskové výmenníky tepla, rúrkové chladiče

Akumulátory

 • membránové akumulátory, vakové akumulátory, piestové akumulátory, bezpečnostné a uzatváracie bloky

Diaľkové ovládanie pre mobilnú techniku

 • ručné ovládače diaľkového ovládania, nožné ovládače diaľkového ovládania, napájacie jednotky pre diaľkové ovládanie

Hydrostatické riadiace jednotky (Servoriadenie)

 • hydrostatické riadiace jednotky, príslušenstvo k hydrostatickým riadiacim jednotkám

Rotátory a drapáky

 • rotátory pre závesnú montáž, rotátory pre pevnú montáž, drapáky pre hydraulické ruky, drapáky pre rýpadlá a nakladače

Navijaky

 • hydraulické navijaky, elektrické navijaky

Príslušenstvo k hydraulickým systémom

 • nosiče hydrogenerátorov, spojky, ukazovatele výšky hladiny, nádrže, plniace a vzduchové filtre, príruby sacích rúr, tlmiace dosky

Rozvodné a potrubné prvky

 • skrutkovanie, hydraulické rúry, príchytky rúrok, rýchlospojky, hydraulické hadice a koncovky

Náradie pre montáž potrubí a lisovanie hadíc

 • montážne prípravky, odstraňovače otrepov, prípravky na rezanie a ohýbanie hydraulických rúr, zariadenia na lisovanie zárezných krúžkov, univerzálne montážne zariadenia, lisy na hydraulické hadice, rezačky hydraulických hadíc, lúpačky hydraulických hadíc, prípravok na montáž koncoviek,

Meracia technika

 • manometre, prietokomery, diagnostické zariadenia, tlakové snímače, snímače teploty, snímače prietoku, snímače otáčok, signálne a frekvenčné prevodníky, merače znečistenia oleja

Prevodovky

 prevodovky určené pre pripojenie k zubovým hydrogenerátorom


Pneumatické prvky

 • lineárne pohony, rotačné pohony, špeciálne pohony, ventily, úprava vzduchu, regulátory, príslušenstvo

Tesniace prvky

 • hydraulické tesnenia, pneumatické tesnenia, O-krúžky, elektricky a tepelne vodivé tesnenia, tesniace krúžky USIT

Elektromotory

 • elektromotory na striedavé napätie, elektromotory na jednosmerné napätie

Rádiové diaľkové ovládanie

 • vysielače, prijímače, príslušenstvo

Elektromechanika

 • servomotory, planétové prevodovky, elektrické valce

Úprava vzduchu

 • odlučovače vody, koalescentné filtre, jemné filtre, filtre pre odstránenie olejových výparov a aerosolov

Priemyselné chladenie

 • hladiace jednotky Hyperchill

Výroba dusíka

 • generátory dusíka