Projekčná, poradenská a konzultačná činnosť

 • projekčná činnosť je vykonávaná ako platená služba pre konkrétne pracovné požiadavky na hydraulický systém
 • technická konzultácia je poskytovaná bezplatne v rámci ponuky
 • poradenská činnosť je vykonávaná ako platená služba predovšetkým pre riešenie zložitejších problémov našich zákazníkov

Servis a opravy hydraulických systémov

 • servis, údržba a opravy nami dodaných aj cudzích produktov
 • modernizácia starých hydraulických systémov
 • generálne opravy strojov
 • filtrácia použitého hydraulického oleja
 • preplach zariadenia
 • údržba hydraulických akumulátorov, doplnenie plniaceho tlaku
 • doporučenie plánovitej údržby
 • rozsiahly sklad náhradných dielov

Predaj a servis priamočiarych hydromotorov (hydraulických valcov)

 • predaj nových typizovaných hydraulických valcov
 • predaj nových špeciálnych valcov podľa požiadaviek zákazníka
 • servis hydraulických valcov – výmena tesnení
 • výroba náhradných dielov, oprava a výmena príslušenstva – ventily, hadice ...
 • opravy piestnic – lokálne antikorovým mikronávarom
 • výroba nových piestnic podľa požiadaviek zákazníka - máme spoľahlivých partnerov pre povrchovú úpravu (chrom, NiCr, keramika, karbid wolframu, alebo povlaky LaserClad)

Výroba hydraulických hadíc

 • výroba hydraulických hadíc pre hydraulické systémy nízkotlakové, strednotlakové, vysokotlakové
 • vysoká kvalita hadíc a koncoviek Parker
 • špeciálne hadice pre extrémne tlaky (až do 700 MPa), teploty (-40°C až 230°C), médiá (farby, voda, plyn...)
 • výroba podľa požadovaných rozmerov a dĺžok na počkanie
 • výroba hydraulických hadíc priamo u zákazníka v teréne- servisným vozidlom HOSE DOCTOR

Montáže hydraulických rozvodov

 • pre výrobné linky a zariadenia
 • špecializované montážne zariadenia
 • ručné a elektrohydraulické ohýbačky rúr
 • komplexné pracovisko na montáž hydraulických hadíc

Diagnostika a meranie parametrov

 • meranie parametrov hydraulického systému (tlaky, teplota, prietoky) a analýza nameraných hodnôt v grafickej forme
 • meranie znečistenia oleja, analýza triedy čistoty, meranie obsahu vody, zistenie stavu oleja z hľadiska prevádzky, rozbor oleja
 • určenie problémových prvkov a návrh na riešenie
 • doporučenie pravidelnej údržby

Filtrácia a odlučovanie vody z hydraulických olejov

 • filtrácia mechanických nečistôt z hydraulických olejov filtračným zariadením
 • dodávka a výroba filtračných zariadení na filtráciu hydraulického oleja podľa požiadaviek zákazníka
 • odlúčenie vody s filtračnými vložkami na absorbciu vody v hydraulickom systéme
 • dodávka filtračných zariadení na odlúčenie vody z hydraulického oleja

Zapožičiavanie zariadení

 • ohýbačky hydraulického potrubia
 • rezací prípravok
 • odhrotovač
 • elektrohydraulické montážne zariadenie
 • univerzálne kompaktné montážne zariadenie
 • hydraulický agregát
 • filtračný prečerpávací agregát
 • merací prístroj pre určovanie nečistôt kvapalín
 • plniace akumulátorové súpravy

Školenia