Výrobný úsek

 Pozícia 1:  Servisný pracovník – špecialista Druh vykonávanej práce:   – realizácia servisných zákaziek na hydraulických zariadeniach u zákazníka  – […]