Woodworking

Automobile industry

Automobilový priemysel

Rubber industry

Gumárenský priemysel

Manufacturing equipment

Výrobné zariadenia

Paper processing and production

Spracovanie a výroba papiera

Production of railway wagons

Cement production

Výroba cementu

Waste processing

Spracovanie odpadu

Small hydro-power plants

Malé vodné elektrárne

Testing units

Skúšobné zariadenia

Mobile hydraulics

Mobilná hydraulika

Armed forces

Ozbrojené sily

Ships, yachts

Lode, jachty

Reconstruction of hydraulic systems

Rekonštrukcia hydraulických systémov

Renovation of hydraulic systems

Renovácia hydraulických systémov