Projekčná, poradenská a konzultačná činnosť

 • projekčná činnosť je vykonávaná ako platená služba pre konkrétne pracovné požiadavky na hydraulický systém
 • technická konzultácia je poskytovaná bezplatne v rámci ponuky
 • poradenská činnosť je vykonávaná ako platená služba predovšetkým pre riešenie zložitejších problémov našich
  zákazníkov

Servis a opravy hydraulických systémov

 • servis, údržba a opravy nami dodaných aj cudzích produktov
 • modernizácia starých hydraulických systémov
 • generálne opravy strojov
 • filtrácia použitého hydraulického oleja
 • preplach zariadenia
 • údržba hydraulických akumulátorov, doplnenie plniaceho tlaku
 • doporučenie plánovitej údržby
 • rozsiahly sklad náhradných dielov

Montáže hydraulických rozvodov

 • pre výrobné linky a zariadenia
 • špecializované montážne zariadenia
 • ručné a elektrohydraulické ohýbačky rúr
 • komplexné pracovisko na montáž hydraulických hadíc

Výroba hydraulických hadíc

 • výroba hydraulických hadíc pre hydraulické systémy nízkotlakové, strednotlakové, vysokotlakové
 • vysoká kvalita hadíc a koncoviek Parker
 • špeciálne hadice pre extrémne tlaky (až do 700 MPa) teploty (-40 °C až 230 °C), médiá (farby, voda, plyn...)
 • výroba podľa požadovaných rozmerov a dĺžok na počkanie
 • výroba hydraulických hadíc priamo u zákazníka v teréne - servisným vozidlom HOSE DOCTOR

Diagnostika a meranie parametrov

 • meranie parametrov hydraulického systému  (tlaky, teplota, prietoky) a analýza nameraných hodnôt v grafickej forme
 • meranie znečistenia oleja, analýza triedy čistoty, meranie obsahu vody, zistenie stavu oleja z hľadiska prevádzky,
  rozbor oleja
 • určenie problémových prvkov a návrh na riešenie
 • doporučenie plánovitej údržby

Filtrácia a odlučovanie vody z hydr. olejov

 • filtrácia mechanických nečistôt z hydraulických olejov filtračným zariadením
 • dodávka a výroba filtračných zariadení na filtráciu hydraulického oleja podľa požiadaviek zákazníka
 • odlúčenie vody s filtračnými vložkami na absorbciu vody v hydraulickom systéme
 • dodávka filtračných zariadení na odlúčenie vody z hydraulického oleja

Zapožičiavanie zariadení

 • ohýbačky hydraulického potrubia
 • rezací prípravok
 • odhrotovač
 • elektrohydraulické montážne zariadenie
 • univerzálne kompaktné montážne zariadenie
 • hydraulický agregát
 • filtračný prečerpávací agregát
 • merací prístroj pre určovanie nečistôt kvapalín
 • plniace akumulátorové súpravy

Školenia

obsah sa pripravuje...