Dvojstupňové hydrogenerátory V3+V3

Dvojstupňové lamelové hydrogenerátory s premenlivým geometrickým objemom V3+V3 sa skladajú z dvoch lamelových hydrogenerátorov P2V3, ktoré sú poháňané spoločným hriadeľom. Majú dve nezávislé sanie a dva nezávislé výtlaky. Dostupné sú vo vyhotoveniach pre maximálny pracovný tlak 2, 4 6,3 a 10 MPa.

Popis

Podrobnejšie údaje nájdete v našom katalógu, pre stiahnutie katalógu kliknite na “Dvojstupňové hydrogenerátory V3+V3“.