Hydraulické jednotky MP

Hydraulické jednotky MP sú určené k zástavbe do olejovej nádrže, ich zvláštnym znakom je ponorné usporiadanie čerpadla a elektromotora. Vďaka tomuto usporiadaniu získavajú hydraulické jednotky MP oproti jednotkám obvyklého usporiadania výhody ako:

  • vyššie dovolené využitie výkonu elektromotora vďaka intenzívnemu chladeniu okolitým olejom
  • nižší prevádzkový hluk vďaka tlmiacemu účinku oleja
  • menší zástavbový priestor
Maximálny tlak: 70 MPa (aktuálny piestový hydrogenerátor)
20 MPa (zubový hydrogenerátor)
Maximálny prietok: 13,1 k/min (radiálny piestový hydrogenerátor)
135 l/min (zubový hydrogenerátor)
Kategória:

Popis