Hydrogenerátory R

Radiálne piestové hydrogenerátory s konštantným geometrickým objemom. Dodávané sú v 6 rôznych dizajnových vyhotoveniach, v závislosti od dizajnu a geometrického objemu je možné ich použitie až do tlakov 70 MPa.

Max. pracovný tlak: 70 MPa
Maximálny prietok: 91,2 l/min

Popis

Katalóg Hydrogenerátory R – podrobnejšie údaje nájdete v našom katalógu.
Katalóg HAWE R – detailné údaje nájdete v katalógu výrobcu.