Hydromotory MT, MTS a MTV

Geometrický objem: 161,1 … 724,3 cm3/ot
Rozsah otáčok: 5 … 622 ot/min
Max. tlakový spád: 5,5 … 14 MPa
Spôsob pripojenia: závit BSPP, metrický závit
Dostupné vyhotovenia: základné vyhotovenie (MT)
  krátke vyhotovenie (MTS)
  veľmi krátke vyhotovenie (MTV)
Dostupné varianty: MT (S/V) 160C
  MT (S/V) 200C
  MT (S/V) 250C
  MT (S/V) 315C
  MT (S/V) 400C
  MT (S/V) 500C
  MT (S/V) 630C
  MT (S/V) 725C

Popis

Základné parametre nájdete v našom katalógu, pre stiahnutie katHydromotory MT, MTS a MTVógu kliknite na “Stiahnuť katalóg”
pre stiahnutie podrobného katalógového listu kliknite na Orbitové hydromotory MS, MT a MV