Ručné hydrogenerátory RC

Max. pracovný tlak: 16 … 45 MPa (v závislosti od geom. objemu)
Geometrický objem: 6 … 22 cm3/dvojzdvih

Popis

Podrobnejšie údaje nájdete v našom katalógu, pre stiahnutie katalógu kliknite na “Ručné hydrogenerátory PAM-S a ES“.