Otočné spojovacie prvky Parker predlžujú prevádzkovú životnosť hydraulických systémov.

Stále viac používateľov sa musí stretávať s nerovným terénom, náročnými poveternostnými podmienkami a v niektorých prípadoch aj nevyhovujúcou infraštruktúrou. Okrem toho rastú ich nároky na prietokovosť, odolnosť voči teplote a všeobecné prevádzkové podmienky.

Práve do takto náročných podmienok vyvinula spoločnosť Parker radu Heavy Duty 360°, ktorá poskytuje otočné spojovacie prvky v novom, odolnejšom prevedení. Kombinácia osvedčených guličkových ložísk s novou konštrukciou a konceptom tesnenia priniesla výrazné zvýšenie odlonosti voči tlaku, teplote a korózii. Okrem toho došlo k optimalizácii životnosti a prietokov.

Spojovacie prvky Heavy Duty 360° dokážu odolať menovitému tlaku 420 bar. Nová utesnená jednotka je špecialne skonštruovaná tak, aby poskytovala dlhodovo spoľahlivé utesnenia a zároveň bola použiteľná pri nízkych teplotách. Samotný otočný spojovací prvok je tak možné používať pri okolných teplotách a teplotách média od – 40°C do 95°C.

Viac informácií nájdete v brožúre, alebo na stránke dodávateľa.