Nepredvídateľnosť energetickej situácie a environmentálne predpisy vytvárajú čoraz väčšie nároky na efektivitu hydraulických systémov.
Bežne sú hydraulické agregáty poháňané trojfázovým asynchrónnym elektromotorom s konštantnými otáčkami. Na zabezpečenie požadovaného výkonu pri najvyšších pracovných požiadavkách sú hydrogenerátory a hydromotory predimenzované a hydraulický prietok a tlak sú pri bežnej záťaži obmedzované regulačnými ventilmi. Toto vedie k energetickým stratám, ktoré sa prejavujú vo forme tepla. Jednoducho povedané, ak sa pre váš hydraulický systém vyžaduje chladenie, pracuje s nižšou ako optimálnou účinnosťou.

Technológia riadeného pohonu DCP predstavuje nový prístup k návrhu hydraulického systému, v ktorom sú hydrogenerátory s premenlivými otáčkami presne riadené programami tak, aby spĺňali funkčné požiadavky každého procesu v rámci komplexného hydraulického systému. Vďaka nižšej spotrebe energie, predstavuje inštalácia riadeného pohonu rýchlejšiu návratnosť investícií oproti konzervatívne navrhnutým hydraulickým systémoch s použitím predimenzovaných komponentov skonštruovaných tak, aby spĺňali maximálne požiadavky na prietok a tlak.

Pri predbežnom posúdení pravdepodobných úspor energie sa zohľadní napätie vášho zdroja energie, výkon elektromotora, počet a typy používaných hydrogenerátorov, dĺžka a frekvencia mŕtvych chodov, požiadavky na reguláciu tlaku, tlak oleja, požiadavky na chladenie a požadovaná úroveň regulácie hluku. Komplexný energetický audit však dokáže presne predpovedať reálne úspory.

Porovnanie spotreby energie pri tradičnom hydraulickom systéme a systéme riadeného pohonu:

Ak máte záujem o konzultáciu ohľadom možností implementácie riadeného pohonu vo Vašich aplikáciach, neváhajte nás kontaktovať na eurofluid@eurofluid.sk, alebo telefonicky na +421 2/4910 2260.