Eurofluid

Dovoľujeme si Vás informovať, že naša spoločnosť EUROFLUID HYDRAULIK SR, s.r.o. zmenila svoje sídlo. Nové sídlo spoločnosti je zhodné s adresou prevádzky:

EUROFLUID HYDRAULIK SR, s.r.o.
Závodná 3/E
821 06 Bratislava, Slovenská republika

Uvedená zmena vstúpila do platnosti dňa 1.8.2016. Ostatné údaje /obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, telefónne čísla … / zostávajú nezmenené. Prosíme Vás, aby ste vykonali potrebné zmeny vo Vašej evidencii a príp. účtovné doklady vystavovali po tomto termíne už s uvedením nášho nového sídla.

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám doteraz prejavovali a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. Inovatívne riešenia vo fluidných systémoch. Dodávka prvkov popredných svetových výrobcov.