automobilovy_priemysel_mini2

Výroba dielcov pre automobilový priemysel – konečný zákazník na Slovensku

automobilovy_priemysel_ford_slovensko2

Výroba dielcov pre automobilový priemysel – konečný zákazník v Nemecku

automobilovy_priemysel_ford_koln