PARKER OLAER

Spoločnosť Parker Hannifin Corporation rozšírila portfólio o produkty skupiny Olaer, ktorá zaujíma na trhu popredné postavenie v olasti priemyselného chladenia a hydraulických akumulátorov.

PARKER OLAER

Parker Olaer