– projekčná činnosť je vykonávaná ako platená služba pre konkrétne pracovné požiadavky na hydraulický systém
– technická konzultácia je poskytovaná bezplatne v rámci ponuky
– poradenská činnosť je vykonávaná ako platená služba predovšetkým pre riešenie zložitejších problémov našich
  zákazníkov