Regeneratívne a hybridné rozvádzače

Proporcionálne rozvádzače typu D41FB (NG16), D91FB (NG25) a D111FB (NG32) sú dostupné v novom regeneratívnom  a hybridnom vyhotovení, dostupné sú aj nové hybridné vyhotovenia rozvádzačov ON-OFF typu D41VWZ (NG16), D91VWZ (NG25) a D111VWZ. Nové vyhotovenia majú priaznivý vplyv na znižovanie prevádzkových nákladov hydraulického systému.

 Regeneratívne a hybridné rozvádzače

Regeneratívne vyhotovenie: pri vysúvaní hydraulického valca usmerňuje hydraulický olej z hydromotora, ktorý by smeroval do nádrže späť do tlakovej vetvy, čím umožňuje zrýchlený výsuv.

 

 Regeneratívne a hybridné rozvádzače

Hybridné vyhotovenie: obsahuje vstavaný sedlový ventil, ktorý umožňuje prepínanie regeneratývnej prevádzky s rýchlym výsuvom hydraulického valca a štandardnej prevádzky.Regeneratívne a hybridné rozvádzače

V prípade záujmu o produkt alebo podrobnejšie informácie nám pošlite dopyt prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza v spodnej časti stránky.

Parker