D41FB_hybrid

Proporcionálne rozvádzače typu D41FB (NG16), D91FB (NG25) a D111FB (NG32) sú dostupné v novom regeneratívnom  a hybridnom vyhotovení, dostupné sú aj nové hybridné vyhotovenia rozvádzačov ON-OFF typu D41VWZ (NG16), D91VWZ (NG25) a D111VWZ. Nové vyhotovenia majú priaznivý vplyv na znižovanie prevádzkových nákladov hydraulického systému.

D41FB_hybrid

Regeneratívne vyhotovenie: pri vysúvaní hydraulického valca usmerňuje hydraulický olej z hydromotora, ktorý by smeroval do nádrže späť do tlakovej vetvy, čím umožňuje zrýchlený výsuv.

            Princíp činnosti:                                                          Hydraulická schéma:

regenerative2

Hybridné vyhotovenie: obsahuje vstavaný sedlový ventil, ktorý umožňuje prepínanie regeneratývnej prevádzky s rýchlym výsuvom hydraulického valca a štandardnej prevádzky.

                              Princíp činnosti:                                              Hydraulická schéma:   
 
    Regeneratívna prev.              Štandardná prev.
hybrid2

V prípade záujmu o produkt alebo podrobnejšie informácie nám pošlite dopyt prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza v spodnej časti stránky.

parker_new2